Categorias

Para que poda facerse unha das categorías e poder optar á entrega de premios, é preciso que se anoten polo menos 5 participantes/equipos en cada unha delas.

  • Individual masculino
  • Individual feminino
  • Parellas masculino
  • Parellas feminino
  • Parellas mixto

Únete al reto

Inscripciones abiertas a partir del 1 de diciembre

Half Epic Race