Preguntas frecuentes

A epic race conta con 550 km de puro MTB o longo de toda a provincia de Pontevedra e a half epic race de 270 km

El total das 4 etapas suma 6.300 m de desnivel acumulado positivo

Os participantes Terán 4 estacións de avituallamento contando coa Meta, na que se atopan os puntos de control e de paso obrigado.

En cada unha das etapas teremos un tempo límite para rematalas. O límite total é de 25 horas, pero é moi importante saber que se non chega o punto de control antes do tempo límite marcado por cada etapa ( os tempos límites iran acumulándose), o corredor/equipo estará fora da proba.

O percorrido NON ESTÁ MARCADO. Polo que é preciso utilizar un terminal GPS no que os participantes terán o percorrido facilitado pola organización.

NON. A organización ten disposto unha zona de control na que se controla o percorrido de cada participante. Aqueles participantes que se separen máis de 500 m do track e non volten o punto do track marcado, serán EXPULSADOS da proba.

Está PROHIBIDO, recibir calquera tipo de axuda externa durante o percorrido. Só nos punto de avituallamento poderase recibir axuda. Polo que os participantes terán que chegar polos seus própios métodos ós puntos de control.

O equipo/participante quedará fora da competición e polo tanto do control da organización.

O resto do equipo poderá estar na proba. A clasificación será a do nº de participantes inscritos de inicio.

SI, É ASÍ. A proba é aberta ó tráfico polo que é preciso repectar os semáforos, cruces, modo de circulación, etc. A organización non se responsabiliza dos posibles percances que sucedan por non respetar as normas de circulación, podendo ser expulsados da proba no caso de que se vexa a algún participante cometendo unha infracción.

Si, para que a organización teña a posibilidade de poñerse en contacto se sucede algún imprevisto ou algún outro problema. É fundamental que teña batería suficiente.

Fundamental que de aviso á organización o antes posible para poder ter controlados a todos os participantes e velar pola súa seguridade.

A entrega de dorsaís realízase o venres en horario de 10:00 a 12:00 horas. E o sábado en horario de 9:30 a 11:00 horas.

Sí, sempre que teña DNI e Licencia da federación e os papéis precisos da proba.

SOLO se non tes a licencia Federativa en Vigor. A federación pon a opción de coller LICENCIA DE DÍA para o evento, que no caso da EPIC RACE será de 20 euros de na HALF EPIC RACE de 10 euros.

    Nas estacións de avituallamento os participantes disfrutarán de:
  • Zona de aparcamentos
  • Zona de duchas
  • Avituallamento sólido/líquido ( para os participantes)
  • Zona de control de tempos e punto de control

SI. É obligatorio posto que darase información primordial para a proba. A hora será facilitada 15 días antes do evento.

Cada equipo disporá dunha folla de ruta para poder ir os diferentes puntos de control. Na zona de avituallamento SÓ estacionarán os vehículos autorizados.

SI. É obligatoiro. O domingo 13:30 entregaranse os trofeos. No caso de que algún participante/equipo que teña trofeo e non chegara todavía, daráselle no momento de entrar en meta.

Half Epic Race